НС прие на първо четене допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Парламентът прие на първо четене законопроект за допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Измененията са внесени от депутати от групата на „Обединени патриоти“.

Предвижда се в облагаемия доход от трудови правоотношения да не се включва стойността на еднократните помощи, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи при: раждане или осиновяване на дете, сключване на граждански брак или смърт на член от семейството – общо до 2400 лв. С добавянето на „или осиновяване“ се преодолява пропуск в законодателството, който би довел до несправедливо ощетяване на осиновителите.

Снимка :

Народно събрание