НОИ: Средният осигурителен доход за страната за месец юли 2019 г. е 974,05 лева

Close up shot of Bulgarian Lev money banknotes

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2019 г. е 974,05 лева. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. А за последната година средномесечният осигурителен доход за страната е 945 лева.
Определеният средномесечен осигурителен доход за юли 2019 година, в размер на 974.05 лева ще послужи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през август тази година. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.08.2018 г. до 31.07.2019 г. е 945,00 лв.

Снимка :

Архив