Кабинетът отпусна допълнителни 3 млн. лв. за ремонти и заплати на магистрати

Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер на 3 млн. лв. Средствата са разпределени по първостепенни разпоредители с бюджет, съобщиха от правителствената пресслужба.

По бюджета на община Търговище се предоставят 2 млн. лв. допълнителни трансфери за извършване на основен ремонт на общински път, свързващ Път II-49 и производствена площадка на „Тракия глас България“ ЕАД.

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 1 млн. лв. са предназначени за нуждите на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд. С предоставените средства ще бъде обезпечено изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт на служителите в двете институции.

Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.

Снимка :

Архив