НЗОК дала 18. 8 млн. лв. на НАП от нашите вноски

НЗОК е платила 18. 8 млн. лв. на НАП за събиране на здравни вноски за периода 2014-2018г. Здравната каса е и единствената институция, от която се изисква такъв тип такса, става ясно от констатация в одитния доклад на Сметната палата за бюджета на НЗОК през 2018 г. Това я поставя в неравностойно положение спрямо другите обществени и частни фондове, а средствата й се ограничават, сочат още заключенията на одиторите.
През изминалата година касата е платила 4. 583 млн. лв. на приходната агенция за събиране на вноски. Извън здравното осигуряване НАП администрира редица други вноски. Те са държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнителното задължително пенсионно осигуряване. „За администрираните публични средства НАП събира такса единствено от НЗОК,което я поставя в неравностойно положение спрямо останалите обществени и частни осигурителни фондове“, пише в доклада на Сметната палата. По този начин средствата на НЗОК се ограничават, сочат още заключенията.

Снимка :

Архив