НСИ: Излишъкът в бюджета през 2018 г. е 1 000 921 млн. лв.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2018 г. институционален сектор „Държавно управление“ отчита бюджетен излишък от 1 921 млн. лв., или 1.8 процента от БВП, съобщава НСИ.

Излишъкът в подсектор „Централно управление“ е 1667 млн. лв., или 1.5 на сто от БВП. Подсектор „Местно управление“ е реализирал излишък от 150 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ – излишък от 104 млн. лева.

Дългът на България за 2018 г. е 24 431 млн. лв., или 22.3 на сто от БВП.

Снимка :
Pixabay