З. Русинова: 94 % от всички институции за деца са закрити

В момента 94 % от всички институции за деца са закрити, каза заместник -министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова на пресконференция преди откриването на форум за деинституционализацията на грижата за деца в НДК. В конференциятa участват над 320 участници от 31 страни.

Русинова припомни, че през 2010 година беше приета Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“, която очерта най-мащабната реформа в социална сфера. Стратегията поставя фокус върху закриването на всички институции за деца в страната до 2025 година.
Русинова посочи, че е важно, че за този период е даден различен шанс за живот на 7600 деца. Тя припомни, че бяха създадени малки семейни къщички от резидентен тип, които се намират в жилищен квартал, близо са до училища, до болници. Децата могат да играят със свои връстници, да са част от общността. Променихме живота на над 14 000 деца в България, заяви Русинова.

Преди приемането на стратегическия документ, 7 587 деца са били настанени в 137 специализирани институции.
В момента на територията на страната съществуват 21 специализирани институции за деца, в които се отглеждат 495 деца и младежи. Останалите 21 институции ще бъдат закрити до края на 2021 година, а децата и младежите- изведени в нови социални услуги. Институциите от стар тип за деца и младежи с увреждания вече не функционират.

Към днешна дата в страната се предоставят 324 социални услуги за деца и семейства от нов тип с общ капацитет 10 659 места. Социалните услуги от резидентен тип, в които се предоставя 24-часова грижа са 303 с общ капацитет 3 360 места.

Снимка :
Pixabay