Депутатите гласуваха на второ четене рамката на бюджет 2020 г.

Парламентът прие на второ четене рамката на държавния бюджет на Република България за 2020 г., съобщи Новини.бг. Предвидените приходи, помощи и дарения са в размер на 28 054 682 700 лева, разчетените разходи са 14 356 374 300 лева, а бюджетните взаимоотношение /трансфери/ са 12 238 541 500 лева. За догодина се предвижда вноска в общия бюджет на Европейския съюз в размер на 1 397,4 млн. лв., което е със 115,3 млн. лв. повече от 2019 г.
Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет са в общ размер от 4 202 545 500 лева или с 456,8 млн. лева повече от миналата година. Предвидените трансфери за държавното обществено осигуряване са 4 312 531 400 лева, а за Националната здравноосигурителна каса – 1 616 999 500 лева.

Приоритетите на Бюджет 2020 са образованието, здравеопазването, отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите.

Не беше прието предложението на БСП чл. 1, който дава рамката на бюджета, да се гласува последен, за да са допустими корекции.

Отхвърлени бяха предложенията на БСП по рамката на бюджета, включително и това за създаване на фонд за развитие на Северозапада с 300 млн. лева.
Предложението на Весела Лечева и Иван Ченчев от левицата за допълнителни 3,2 млн. лева за физическо възпитание и спорт първоначално беше прието с няколко гласа „за“ в повече от „против“ и „въздържал се“, а после отхвърлено при прегласуването.

ДПС настоя за повече капиталови разходи за общините за рехабилитация на пътната мрежа, но искането беше отхвърлено. Не беше подкрепено и предложението на „Обединени патриоти“ за увеличение на средствата за читалищата и регионалните библиотеки с 2 млн. лева.

Снимка :
Архив