Близо 3000 чужденци работят по морето ни

Близо 3000 чужденци работят по морските ни курорти. Половината от тях са от Украйна, следват тези от Молдова.
С последните изменения в Закона за трудовата миграция значително се улесни вносът на работна сила за сезонна заетост в рамките на до 90 дни за секторите „Туризъм“ и „Селско стопанство“. По настояване на бизнеса и заради липсата на български работници се позволи на кандидатите за работа, които идват от държави извън Европейския съюз да не показват дипломи и документи за квалификация.
„Обикновено хората, които започват работа в тази категория, са млади хора между 19 и 25 години, като преобладават 20-годишни и 22-годишни“, каза в интервю за БНР експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова.
„Дори има случаи, в които 17-годишни кандидатстваха, но беше невъзможно, заради българското законодателство. Тези хора са привлечени от факта, че в Украйна има доста територии, които са във военен конфликт и там в момента няма никаква заетост от една страна, от друга страна минималната работна заплата в Украйна от 1 март тази година е 110 евро, а българската, за която те идват е 230 евро“, обясни експертът.