ЕК оцени кандидатите за ЕМА

В оценката за кандидатурата на София за домакинство на агенцията по лекарствата ЕК отбелязва, както посочените от нашата страна предимства, така недостатъци в опледелени насоки. В общението на оценката е записано, че предложението не посочва каква е честотата и продължителността на полетите от и до София. Не е уточнено и какви са възможностите за намиране на работа в българската столица.

Допълва се, че в предложението не са представени план за преместването на агенцията, нито цената, срещу която институцията да използва предоставените помещения. Отчита се липсата на посочени специални условия за цената и осигуряването на необходимата инфраструктура.

От ЕК уточняват, че тези оценки не са класация, а решението се очаква да бъде взето от Съвета на ЕС. Очаква се гласуването в Съвета да се проведе през ноември.