МОН стартира конкурс за лого на иновативните училища

Министерството на образованието и науката обявява конкурс за лого, което да се превърне в графичен знак, обединяващ четирите вида иновации, с които училищата ще подобрят качеството на образование. Това са въвеждането на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организирането на управлението, обучението и образователната среда по нов или усъвършенстван начин, използването на нови методи на преподаване и разработването по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

В конкурса могат да участват ученици, учители, студенти, преподаватели от висши училища, както и лица с опит в графичния дизайн и визуалната комуникация. Всеки кандидат може да участва с един проект на лого. Логото може да бъде представено в няколко варианта. Изисквания към проекта са да е авторски,  да е оригинален, да не копира съществуващи лога и да е разпознаваем за целта на инициативата. Логото трябва също да е съобразено с институцията, която представлява: МОН и българските училища. Третото изискване е логото да е приложимо за всички видове училища в страната, които са определени за иновативни. Знакът трябва и да създава усещане за общност на иновативните училища.

Победителят в конкурса ще получи награда на стойност 900 лева. Срокът за подаване на предложения е до 2 ноември 2017 г. Формуляра за кандидатстване в конкурса можете да изтеглите от тук: https://goo.gl/GqQKTi