Заместник-министър Деница Николова представя приоритетите на МРРБ за Българското председателство на ЕС на форум в Талин

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще вземе участие в регулярните срещи на Генералните директори в областта на териториалното сближаване и градските въпроси. Събитието се провежда на 23 и 24 октомври в гр. Талин, Естония, която председателства Съвета на ЕС и е организатор на форума, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По време на срещите ще се акцентира върху териториалното сближаване и предизвикателствата пред граничните райони и намаляващите като население зони в ЕС и ще се състои дебат относно бъдещия преглед на Териториалния дневен ред 2020. По отношение на градското развитие ще се проведат дискусии относно напредъка в изпълнението на Градския дневен ред на ЕС и в работата на сформираните партньорства за неговото изпълнение. Участниците във форума ще обсъдят и темата за дигитализация на управлението и услугите в градските райони.

В рамките на срещите и провежданите дискусии заместник-министър Николова ще представи планираните инициативи от страна на МРРБ, предвиждани по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година.