Агресията сред децата във фокуса на кръгла маса в НС

Алтернативите за справяне с агресията сред децата бяха обсъдени на кръгла маса в Народното събрание. Дискусията „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на децата” беше организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето.

При откриването на кръглата маса председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов подчерта, че за да бъдат набелязани конкретни мерки за справяне с агресията между децата, трябва да бъде погледнато какво се случва в българското семейство – основен фактор, който определя нейното съществуване. През последните 20 години повечето деца израстват без изградена ценностна система, заяви Славчо Атанасов. Нашата задача е с къртовски труд и обединени усилия както на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта и Държавната агенция за закрила на детето, така и на другите институции и на неправителствените организации, да набележим мерки за справяне с този наболял проблем на нашето общество.

Славчо Атанасов припомни, че това е вторият форум по тази тема и подчерта, че в първата дискусия са участвали представители на всички власти – законодателна, изпълнителна и съдебна. Създадена е работна група, която да направи цялостен анализ на законодателството по тази тема и да предложи законодателни и нормативни решения, добави той. По думите му за решаване на проблемите с агресията сред и срещу децата има пълен консенсус и единение на усилията на представителите на всички политически сили в Народното събрание. Целта ни е до средата на декември да направим пакет от законови промени, които да бъдат гласувани от парламента, добави председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева подчерта, че са големи очакванията към работата на участниците в кръглата маса и изрази надежда, че съвместното сътрудничество между представителите на институциите и неправителствения сектор в името на доброто на нашите деца, ще даде добър резултат. Тя се ангажира всички експерти от агенцията да участват активно при подготвянето на конкретните законодателни предложения.

В презентацията си на тема „Насилието между деца – причините и решения” психологът Иван Игов обърна специално внимание на предпоставките за агресивно поведение при децата в училищна възраст. Според него именно дискриминиращите и неактуални учебни програми и съдържание, нереформираната училищна среда и липсата на подготвени преподаватели и подпомагащи специалисти, са част от причините за увеличаване на агресията сред учениците. Психологът посочи алтернативни решения като повече социални практически умения, въвеждане на конкретни училищни политики и нов тип учители, които са по-подготвени и по-близки до учениците.

Изказване на кръглата маса направи и представителят на Съвета на децата Йоана Захариева, която призова за търсене на нови решения за преодоляване на агресивните прояви сред децата, както и за осъществяване на по-добър диалог между учители и ученици.

Преподавателят от НБУ гл. ас. д-р Методи Коларов представи наблюденията си по темата за кибертормоза над деца. Той подчерта, че има висок риск от дългосрочни негативни последици, причинени в следствие на това явление. Истински ефективното справяне трябва да включи учители, ученици, родители, широката общественост, заяви Методи Коларов.

В дискусията участваха депутати от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, представители на институции и на неправителствени организации.

Снимка :
Pixabay