Депутатите гласуваха създаването на антикорупционен орган

Парламентът прие на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, внесен от Министерския съвет, и отхвърли антикорупционния законопроект, предложен от ПГ „БСП за България“.

Законопроектът на Министерския съвет предвижда да се създаде единен независим антикорупционен орган – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в който да влязат сега съществуващи структури. Предвижда се новият орган да има оперативни и аналитични функции и председателят му да се избира от парламента с обикновено мнозинство по предложение на народните представители.