20 години Комисия за регулиране на съобщенията

20 години от създаването на Комисията за регулиране на съобщенията бяха отбелязани с валидиране на пощенска марка. В него участваха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски и председателят на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) Веселин Божков.

„През изминалите години се утвърдихме като авторитетна институция“, каза председателят на КРС Веселин Божков. По думите му, българският независим регулатор е единственият, чийто пазарни анализи не са получавали забележки от Европейската комисия.

През всички тези години, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията работи съвместно с Комисията за адаптиране на законодателството ни с правната рамка на Европейския съюз, каза по време на церемонията заместник-министър Димитър Геновски. „Заедно създадохме и поддържаме конкурентна, предвидима и справедлива среда за работа на всички телекомуникационни и съобщителни оператори. В същото време, защитата на правата на потребителите на услуги остава наш приоритет“, добави той.

В рамките на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз, двете институции ще продължат своето сътрудничество, за подпомагане на предстоящата мащабна законодателна реформа в областта на електронните съобщения и защитата на личните данни, заяви още заместник-министър Геновски.