Плащаме кеш до 5000 лв.

Депутатите намалиха прага за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5000 лв., съобщава новини.бг Това стана след като парламентът прие на първо четене промените в Закона за данък върху добавената стойност.  Според вносителите предложеният праг е в съответствие с наложилата се практика в другите страни-членки на ЕС, където той е в диапазона от 2000 до 3000 евро. Експерти обаче са на мнение, че подобна мярка няма да извади укрити обороти, а че е в изгода основно на банките, които ще получат възможност да събират допълнителни такси.

Според друг от новите текстове в ЗДДС данъчно задължените лица ще трябва да подават заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на извършваната дейност, могат да направят предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец. Това предложение цели да противодейства на лицата, които избягват данъчното облагане.

Снимка :
Pixabay