Кирил Ананиев: Ще работя с всички

Ще работя с всички парламентарни групи, съсловни организации и всички, които могат да помогнат за развитие на сектора на здравеопазването, той няма цвят, той е кауза, зад която трябва да вървим, обяви новият здравен министър Кирил Ананиев. Имаше предложения и от ляво, и от дясно, които заслужават да се обсъдят. Подготвил съм план за действие, който обхваща всички въпроси в здравната система. Той е базиран на приоритетите на правителството, доразвил съм ги и затова не исках да дебатирам отделни въпроси днес за фимрите или контрола над лекарствата. Дебатът беше и чисто политически, той допринесе за нажежаване на напрежението в сектора, моята цел е да го намаля, да създам баланс и спокойствие.

Едни от първите ми мерки ще е създаване на консултативен съвет, в който да влязат честни специалисти, достойни, с които да чертаем стратегията за развитие на системата. На второ място ще се свържа с научния потенциал в медицинските университети. Защо да не създам и съвет на министрите досега, които са били начело, за да обсъдим нещата и с тях? Ще се срещна със съсловието. Представях си, че в този аспект ще мине разговорът днес, но независимо от това благодаря на всички за позицията.