Рекорден брой нови работни места са разкрити през 2017 г.

Управлението на човешките ресурси, което вече прераства в управление на човешкия капитал се утвърди в самостоятелна и бързо развиваща се индустрия. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на официалното откриването на „HR Industry 2018“, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката.

Заместник-министър Борисов е подчертал, че в условия на ограничени икономически ресурси, иновациите включително и при управлението на човешкия капитал могат да гарантират създаването на по-високи нива на добавена стойност в икономиката. „Икономическият растеж за 2017 г. е около 4 процента, а пазарът на труда създаде рекорден брой нови работни места. Някои прогнози предвиждат ускоряване на икономически растеж през 2018 г. дори до 4,4 на сто“, е казал той. Икономическият заместник-министър е изтъкнал, че коефициентът на заетост по последни данни е достигнал 68,5 на сто през третото тримесечие на 2017 г. Той е добавил, че заетите са се увеличили с около 200 хиляди души през третото тримесечие на 2017 г. на годишна база. „Коефициентът на безработица в страната спадна до 5.8 процента през третото тримесечие на 2017 г., което е по-ниско от средното ниво за ЕС и в пъти по-ниско от някои страни членки на съюза“, е подчертал зам.-министър Борисов. По думите му задълбочаването на връзката между бизнеса и образователната система на национално ниво би могло да реши проблемите в заетостта на младите хора в България. „Министерството на икономиката работи в тази посока, като акцентира и върху задържането на младите кадри чрез грантови схеми за млади предприемачи“, е отбелязал Борисов. Според него образователната система обучава кадри, които нямат достатъчна практическа подготовка и опит в работна среда, докато българските предприятия изпитват недостиг на квалифицирани кадри с опит. Той е отчел, че тези проблеми намират своето решение чрез дуалната система на обучение, а политиката на Министерство на икономиката е била насочена към активното въвеждане и функциониране на този вид обучение в България. Очаква се експерти от Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на икономиката да предложат нормативно уреждане на дуалното обучение като една успешна практика, се казва още в съобщението. Икономическият зам.-министър е изтъкнал, че доказателство за успешното изпълнение на проект „ДОМИНО“ са включените над 1 134 ученици в обучение чрез работа, 32 професионалните гимназии и 170 предприятия. „Младите хора започват да работят в приоритетни сектори на икономиката и в такива, в които бизнесът изпитва трудности с намирането на кадри“, е допълнил зам.-министър Борисов.

Снимка :
Pixabay