Депутатите приеха окончателно промени в Закона за банковата състоятелност, които касят и КТБ

Парламентът прие окончателно промените в Закона за банковата несъстоятелност, внесени от депутатите Делян Пеевски, Хамид Хамид и Йордан Цонев от ДПС. Текстовете са свързани с КТБ и т.нар „вторично разграбване“ на нейните активи.
Промените предвиждат всяко прехвърляне на дялове от търговски дружества, извършено от длъжник на банката, след поставянето ѝ под специален надзор, да бъдат обявени за недействителни.
Ако кредитите са били платени в пари, а не чрез обезпечения, ще се считат за действителни.
Синдиците или фондът за гарантиране на вземанията могат в 5-годишен срок от откриване на производството по несъстоятелност на банката да предявят искове пред съда за обявяване на тези прехвърляния за недействителни. Законът ще се прилага и за откритите в момента производства по несъстоятелност.
Тодор Байчев от „БСП за България“ коментира, че е недопустимо включването на името на КТБ в закона. Несъстоятелността е обявена преди три години и половина и сега се сещаме да попълваме масата на несъстоятелността, отбеляза той.
Хубаво е, че не са седем банки, а е една, тогава щяхте да имате седем имена, репликира го Данаил Кирилов от ГЕРБ.
Законът е изцяло в обществен интерес, прочетете го, призова единият от вносителите Хамид Хамид от ДПС.

Снимка :
Архив