Социалният министър: Полагат се сериозни усилия за подобряване на грижата за децата в центровете за настаняване от семеен тип

Полагат се сериозни усилия за подобряване на грижата за децата в центровете за настаняване от семеен тип и за превенция на насилието. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос, свързан с нередности в Дом за настаняване от семеен тип за деца с увреждания „Хризантема“ – Габрово.
Министър Петков обясни, че инспектори от Агенцията за социално подпомагане и от Държавната агенция за закрила на детето са извършили проверки в два центъра, намиращи се кварталите „Трендафил“ и „Борово“ и подчерта, че до 18 януари в двете агенции не са постъпвали сигнали за нередности или насилие над деца.
Министър Петков обясни, че инспектори от Агенцията за социално подпомагане и от Държавната агенция за закрила на детето са извършили проверки в два центъра, намиращи се кварталите „Трендафил“ и „Борово“ и подчерта, че до 18 януари в двете агенции не са постъпвали сигнали за нередности или насилие над деца.
Констатациите на проверяващите от двете агенции са въз основа на преглед на документацията, на разговори с персонала и с децата, наблюдения на дневния ритъм и взаимоотношенията с децата, водени разговори с кмет, заместник-кмет, напуснал социален работник и др.
Инспекторите са установили, че служителите в центъра в кв. „Трендафил“ използват неподходящи методи на възпитание – обиди, викове и физическо насилие. Част от констатациите са, че в центъра има негативен микроклимат заради междуличностни конфликти, физическо насилие от страна на служител върху дете, психическо насилие и др.
Персоналът се нуждае от надграждащо обучение, има занижен контрол върху услугата, не се спазват правилата за възпитание и дисциплина, добави още той.
Дадено е предписание с 6 препоръки, съставени са актове на служители в центъра, сезирана е районната прокуратура, на кмета е предложено да наложи наказания и др., посочи още министър Петков.
В другия център – в кв. „Борово“, не са установени нарушения и пропуски, увери министър Петков.
От парламентарната трибуна той припомни, че има работещ механизъм за сигнализиране на институциите при насилие над деца.

Снимка :
Архив