НСИ: Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 44.3 млн. лв

Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 44.3 млн. лв., или с 6.6 на сто повече в сравнение с декември 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужденци – с 11.9 на сто, така и от българи – с 3.2 на сто, съобщи Националният статистически институт. През декември 2017 г. в страната са работили 1 946 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.5 хил., а на леглата – 116.6 хиляди. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 0.4 на сто, а на леглата в тях намалява с 0.1 на сто. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 833.3 хил., или с 3.1 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6.8 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди. През декември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 71.3 на сто от общия брой нощувки на чужденци и 39 на сто – на българи. Броят на пренощувалите в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличава с 2.7 на сто в сравнение със същия месец на 2016 г. и достига 430.4 хил., като е регистрирано увеличение с 11.1 на сто при чужденците и намаление с 0.1 на сто при българите. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2017 г., са 313.7 хил. и са направили средно по 1.8 нощувки. Чужденците са 116.7 хил., като 71.3 на сто са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са направили средно 2.3 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 24.1 на сто, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с декември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 32.3 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди – 23.9 на сто, и с 1 и 2 звезди – 15.7 на сто.

Снимка :
Pixabay