Средната заплата се повиши до 1095 лв.

Close up shot of Bulgarian Lev money banknotes

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1095 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 5.6 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 19.2 на сто, „Операции с недвижими имоти“ – със 7.7 на сто, и „Други дейности“ – с 6.2 на сто.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.6 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Образование“ – с 18.5 на сто, „Други дейности“ – с 14.5 на сто, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.4 на сто. През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.2 на сто, а в частния – с 10.8 на сто. Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. е 1 084 лв., за ноември – 1 078 лв., и за декември – 1 123 лева.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2017 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 448 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 808 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 783 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 647 лева, „Други дейности“ – 789 лева, „Строителство“ – 847 лева. Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2017 г. намаляват с 1.5 на сто спрямо края на септември 2017 г., като достигат 2.28 милиона.

Снимка :
Pixabay