Министър Петкова: България ще подпомага развитието на Южния газов коридор

Като председател на Съвета на Европейския съюз България ще подпомага активно развитието на Южния газов коридор, като проект, който гарантира енергийната сигурност в Европа. Това заяви министър Теменужка Петкова по време на четвъртата министерска среща на Консултативния съвет за изграждане на проекта, съобщиха от пресцентъра на енергийното ведомство. По думите й Азербайджан продължава да е основен източник на енергийни ресурси и двигател за успешната реализация на Южния газов коридор. „Ключови приоритети за страната ни по време на председателството са диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ и гарантиране сигурността на енергийните доставки. В унисон със заложените приоритети, реализацията на Южния газов коридор ще укрепи енергийната сигурност в Европа в дългосрочен план, чрез него европейските потребители ще могат да получават газ от Каспийския регион, Източното Средиземноморие и от по-далечни дестинации, чрез терминалите за втечнен природен газ“, каза министър Петкова. Чрез проектите за развитие на газовата инфраструктура с Гърция и Турция, България е неразделна част от Южния газов коридор – интерконекторите Гърция-България и Турция-България чрез българската национална газопреносна система и връзките с Румъния и Сърбия ще осигурят достъпа до Южния газов коридор и на другите страни от региона на Югоизточна и Централна Европа. „Признаваме постигнатия напредък по строителството на газовия интерконектор Гърция-България, чийто прогрес днес е видим благодарение на усилията и правителствената подкрепа на нашите партньори от двете страни. Това е проектът в най-напредналата фаза на развитие, който е неразделна част от Южния газов коридор, осигуряващ диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на газ в Югоизточна Европа“, заяви зам.-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на Енергийния съюз Марош Шефчович. Участниците в четвъртата министерска среща на Консултативния съвет по Южния газов коридор подчертаха значението на проекта за устойчивото развитие на европейския Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата за постигане на преход към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика. Приветствана бе още инициативата на България и Турция за създаване на възможност за двупосочни доставки на природен газ между двете газопреносни системи. Страните се обединиха около стратегическото значение на продължаването на изграждането на интерконектора между Гърция и България.

Снимка :
Министерство на енергетиката