Проект „Работа“ дава работа на 9700 лица през 2018 г.

Близо 9 700 безработни и неактивни ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа“, който стартира на 16 февруари, съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта.

Проектът е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа“, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г.

1 139 безработни от региона бяха включени в заетост, припомнят от Агенцията. Конкретният бенефициент по проект „Работа“ е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Определеният бюджет е 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

През 2018 г. обхватът на проект „Работа“ ще бъде разширен в сравнение с пилотното изпълнение на програмата от миналата година. Освен продължително безработни, в него ще се включат и неактивни, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Приемът на документи по проект „Работа“ започва на 16 февруари в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март тази година включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Агенцията по заетостта припомня, че пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ започна на 1 септември 2017 г. в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Към 31 декември 2017 г. по нея са разкрити 1 139 работни места. Сключени са договори със 72 работодатели, като 58 от тях са от частния сектор. 1 061 ще продължат да работят и през 2018 г.

Снимка :
Pixabay