Омбудсманът предлага промени при отпускането на пенсии за деца сираци

Да отпадне изискването за осигурителен стаж на починал родител за получаване на наследствена пенсия на детето, ако родителят му е починал до 25-годишна възраст. Към момента, за да може детето сирак да получава наследствена пенсия се изисква 5-годишен осигурителен стаж на родителя. Това е едно от исканията на омбудсмана Мая Манолова, което тя ще предложи като промяна в нормативната база, отнасяща се до подкрепата на децата сираци, която по думите й към момента е абсурдна.

Омбудсманът ще настоява и сираците, които живеят при своите баби и дядовци, да имат същото право на подкрепа от държавата, каквото се полага и на децата, настанени в приемни семейства.

„Настояваме изискването за осигурителен стаж за получаването на пенсия на детето да отпадне, когато родителят е починал до 25-годишна възраст, и да бъде намалено изискването в другите хипотези. Сега се изисква 5 години осигурителен стаж, за да получава детето сирак наследствена пенсия. Настояваме също и сме подготвили предложения да отпадне подоходният критерии за получаване на персонална пенсия“, обяви омбудсманът.

„Сега в случаите, в които едно дете не може да получава наследствена пенсия, може да кандидатства за персонална такава, но, за да я получи, трябва родителят му да не работи и да получава мизерните 75 лева. Т.е. за двучленно семейство месечният доход трябва да бъде 150 лева, а за четиричленно – 300 лева, което е абсурдно, нечестно и несправедливо по отношение на децата сираци. Съдбата ги е наказала веднъж, ние като общество и институции ги наказваме втори път като ги лишаваме от толкова необходимата им подкрепа“, обясни Манолова.

„Настояваме и да бъдат направени промени в правилата за отпускане на стипендии за деца с един или двама починали родители. Според сега действащите правила право на такава стипендия имат само деца, които учат от 8-ми клас нагоре. Децата в основното образование нямат право на стипендия, което е дискриминация по възраст. Затова трябва Министерството на образованието да направи съответните предложения и тези правила да бъдат променени“, заяви още Манолова.