Нивото на безработица в ЕС достигна рекордно ниски нива

През последните години създаването на работни места се повиши, а заетостта продължава да се увеличава. Основните показатели на пазара на труда се подобряват. Процентът на безработицата се доближава до най-ниското си равнище в исторически план – 6.8% през 2008 г. Това заяви в Брюксел народният представител от ГЕРБ и зам.-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика Светлана Ангелова на Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС.

Двудневният форум, организиран от Европейския парламент и Народното събрание, е третото събитие в рамките на парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.

„Въпреки че всички държави показват подобрение, все още се наблюдават много съществени различия. В много държави-членки нивото на заетост все още не може да се възстанови от кризата“, отбеляза зам.-председателят на Социалната комисия. По думите на Светлана Ангеловa предприемането на конкретни мерки за развиването на човешкия капитал и създаването на повече възможности за заетост са от ключово значение за превръщането на предизвикателствата във възможности.

„Важна стъпка в тази насока бе приемането на Европейския стълб на социалните права, който трябва да осигури нови и по-ефективни права за гражданите“, коментира народният представител от ГЕРБ. „Неравенствата в страните-членки на ЕС е ключов въпрос, който все повече стои на дневен ред и подлежи на разискване. Според Съвместния доклад по заетостта брутният разполагаем доход на домакинствата в ЕС се увеличава. Въпреки това обаче в държавите от Алианса съществуват значителни разлики в дела от населението, изложено на риск от бедност. В България този процент е 30“, каза още зам.-председателят на Социалната комисия.

Според Светлана Ангелова наблюдаваните различия между държавите-членки в социалната сфера се дължат не толкова на пропуски в европейските и национални политики, а по-скоро на различните икономически условия. „Тези национални специфики трябва задължително да бъдат отчетени от Европейския стълб“, категорична бе тя. „Последните години се отличават с увеличаващо неравенство по отношение на доходите, както в развитите икономики, така и в развиващия се свят. Според Коефициента на Джини това неравенство през 2016 г. достигна най-високото си ниво – 38%“, обясни Ангелова и допълни, че за да се намалят тези неравенства – трябва да се установят обективни минимални възнаграждения. „Този минимум обаче трябва да бъде определен на такова равнище, което би създало стимули за работа“, подчерта депутатът.

Снимка :
Facebook