Министър Ангелкова представи потенциала на България пред Пол Браун, зам.-помощник държавен секретар в Бюрото по икономически и бизнес въпроси на САЩ

Министърът на туризма Николина Ангелкова разговаря с  Пол Браун, заместник-помощник държавен секретар по въпросите на транспорта от Бюрото по икономически и бизнес въпроси (Bureau of Economic and Business Affairs – EB) на САЩ, и представи пред него потенциала на страната като атрактивна целогодишна дестинация. Срещата е по програмата за работното посещение на министъра в Щатите.

Министър Ангелкова подчерта, че България се промотира все по-активно и с модерни средства като маршрут на европейската туристическа карта. Тя обърна внимание, че дигитализацията и присъствието в интернет са сред водещите акценти в рекламната и маркетинговата стратегия на министерството. Секторът е сред структуроопределящите отрасли на българската икономика и бе издигнат в национален приоритет от правителството, каза тя.

Интензивното икономическо развитие на страната и региона е друг важен  акцент в работата ни, който е фокус и за Българското председателство на Съвета на ЕС от началото на 2018 г., допълни министърът.

Тя информира заместник-помощник държавния секретар за отличните постижения на страната ни в туристическата индустрия. За периода 2015–2017 г. средногодишният ръст на туристически посещения  на чужденци у нас е почти 12%,  докато за целия  ЕС се очаква да е 6-7 на сто. Само през миналата година България е регистрирала близо 8,9 млн. туристически  посещения  на  чужденци, което е 7,6% ръст спрямо 2016 г. и значително превишава населението на страната. Приходите ни от международен туризъм също са високи – около 6,9 млрд. лв. за миналата година и ръст от 9,3% спрямо 2016-а, съобщи министър Ангелкова.

България става все по-разпознаваема като маршрут за пътуване и почивка през четирите сезона. Освен традиционните зимен и морски туризъм предлагаме разнообразни специализирани туристически услуги, които стават все по-търсени. Министерството създаде осем културно-исторически дестинации за територията на страната, които чувствително увеличиха притока на туристи към тези обекти. В момента съвместно с Министерството на земеделието, с бизнеса  и общините се разработват и 12 винено-кулинарни дестинации, чрез които ще се популяризират специфичните туристически продукти в регионите и ще се насърчи маркетингът  в туризма по места, поясни министър Ангелкова.

Тя акцентира още, че България е сред най-богатите в Европа страни на минерални води и лечебни ресурси и би могла да стане СПА център на континента. Балнеотуризмът е сред доминиращите акценти в продуктовата ни политика. Ето защо подготвяме 7 специализирани дестинации и за този вид туризъм.

Николина Ангелкова коментира специално и потенциала на България като страна с богато наследство от поне 7 исторически епохи. Притежаваме над 40 хил. разкрити артефакта, които ни поставят на трето място в Европа по това наследство. То е база за разгръщане на нови проекти и маршрути за културно-исторически туризъм, който става все по-важен като мотив за пътешествия в Европа и по света, заяви министър Ангелкова.

Пол Браун приветства постиженията на България в туризма, оцени страната ни като много красива, с добър потенциал за развитие на туризма и подчерта, че тя е важен партньор за САЩ и я поздрави за важната й роля като ротационен председател на Съвета на ЕС. Домакинът оцени високо приоритетите на България за сътрудничество и партньорство в икономиката и туризма както в региона, така и в по-глобален план.

Снимка :
Министерство на туризма