МС реши самолетите да прелитат по-евтино над България

Правителството намали таксата за прелитане през въздушното пространство на България от 26,97 евро на 26,72 евро. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Промени има и при лихвения процент за закъснели плащания, който от 9,88% се намалява на 9,74 %.

В сила е и нова, по-ниска осреднена таксова единица за зоните и районите на летище София, която от 396,46 лв. е понижена на 324,36 лв. Няма промяна в осреднената таксова единица на останалите международни летища – в Бургас, Варна, Пловдив и Горна Оряховица. Измененията влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Таксите за аеронавигационно обслужване са разходно ориентирани и се определят ежегодно в съответствие с документите на Международната организация за гражданско въздухоплаване, Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) и Европейската комисия. Те покриват разходите за управление на въздушното движение и експлоатация на съоръженията, като се определят в зависимост от прогнозните данни за годишната разходна база, броя на обслужените полети и от разходите на Евроконтрол по обслужване на системата за събиране на таксите.

Снимка :
Pixabay