Правителството изтегля Истанбулската конвенция от парламента

Министерският съвет взе решение за оттегляне на Законопроекта за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

Мотивите са, че с искане от 8 февруари 2018 г. на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание, на основание чл.149, ал.1, т.4 от Конституцията на Република България, е сезиран Конституционният съд за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция с Конституцията, преди ратификацията й. Въз основа на искането е образувано конституционно дело № 3 от 2018 г., по което към настоящия момент Конституционният съд не е постановил решение.

„Внесеният законопроект за ратификация предизвика широк обществен дебат, в който се чуха гласовете на неправителствени организации, на граждани, на Българската православна църква и на други религиозни вероизповедания. Група народни представители внесоха искане в Конституционния съд за даване на отговор Конвенцията на Съвета на Европа противоречи ли на Конституцията на Република България. При така създалото се обществено напрежение и при ясно заявената воля на министър-председателя в негово интервю от средата на месец февруари, че Конвенцията може да бъде ратифицирана само при наличието на консенсус, стъпката, която днес предприе Министерски съвет е обоснована. Тя е за оттегляне на внесената в Народното събрание Конвенция на Съвета на Европа, както и за отмяна на решението на Министерски съвет, с което е одобрен законопроектът за тази ратификация“, коментира след заседанието на правителството министърът на правосъдието Цецка Цачева.

Снимка :
архив