Правителството прие Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете

Правителството прие Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2018 г. Документът включва мерки за повишаване на заетостта сред дамите и за намаляване на разликите в заплащането между половете. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

По данни на Евростат през 2016 г., средно в ЕС коефициентът на заетост при мъжете е 72%, а при жените – 61%. Сред приоритетните области в плана са и борбата с насилието, основано на пола, насърчаването на равенството между половете в процесите на вземане на решения. Предвидени са и мерки за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

Акцент в плана са дейностите за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за деца. Предвиждат се и национални кампании за повишаване на чувствителността и нетърпимостта на обществото спрямо насилието, основано на пола, както и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него.

Снимка :
Pixabay