Няма превишение на показателите за КАВ след пожара на Цариградско шосе

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София уведомява гражданите, че във връзка с възникналия пожар в района на Цариградско шосе е извършено обследване с уред – газанализатор за аварийни ситуации (Gasmet DX 4040). Моментните стойности на показателите на качеството на атмосферния въздух (КАВ), измерени в непосредствена близост до площадката за производство на пластмасови тръби към „Хидросъоръжения“ ООД, не са отчели опасни нива на вредни вещества в атмосферния въздух, като към момента на измерването, концентрациите са под границите на откриване.

Снимка :
Pixabay