Бисер Петков ще председателства заседанието на Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Първото заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика в рамките на Българското председателство ще се състои на 15 март в Брюксел, Белгия, съобщиха от министерството. Заседанието ще се председателства от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

По време на форума се очаква да бъде приета Препоръка за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване. Общата цел на документа е да се повиши пригодността за заетост и личното развитие на лицата, включени в чиракуване, и да се допринесе за развитие на висококвалифицирана и качествена работна сила, съответстваща на потребностите на пазара на труда.

На заседанието ще бъдат представени Докладите за държавите членки за 2018 г., изготвени от Европейската комисия. Предстои да бъдат приети и Заключения относно годишния обзор на растежа за 2018 г. и съвместния доклад за заетостта. Министрите по заетостта и социална политика ще обсъдят бъдещето на социална Европа след 2020 г. в контекста на подготовката за новия политически, финансов и програмен цикъл.

Акцент в дискусията ще са новите цели след приключването на Програмата „Европа 2020“ и начините за финансиране на тяхното изпълнение.

Ще бъде проведен и ориентационен дебат на тема „Премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете“.

Снимка :
Архив