Вицепремиерът Томислав Дончев откри нов завод за производство на туби в Габрово

Заместник министър-председателят Томислав Дончев присъства на откриването на нова производствена база за туби за козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и химическата промишлености в Габрово. Инвестицията от близо 7 млн. лева е на българо-израелско дружество и създава 22 нови работни места, като до 2020 г. се предвижда тя да нарасне до 11 млн. лева, а работните места да достигнат 70, съобщиха от превителствената пресслужба.

По инициатива на областния управител на Габрово Невена Петкова в рамките на посещението заместник министър-председателят проведе работна среща с депутати и представители на бизнеса от региона, кметовете на четирите града от областта – Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна, и със заместник-ректора на Техническия университет. Основна тема на срещата беше необходимостта от засилване на връзката между образованието и бизнеса чрез адаптиране на учебното съдържание спрямо нуждите на пазара. Като основно предизвикателство за предприемачите бизнесът определя достъпа до работна ръка и квалифицирани кадри, както и условията за насърчаване на трудовата миграция и мобилност на областно ниво.

Дончев подчерта, че всяка инвестиция е ценна за България и производството е ключов фактор за икономиката, който формира дял от 30% от БВП. В контекста на усилията на кабинета за провеждане на реформа в образованието и администрацията той наблегна на ключовата роля на институциите, които чрез качествени закони, управление и ефективно административно обслужване, следва да работят съвместно с бизнеса за формирането на кадри и насочването на образованието към модел, ориентиран към предприемаческо мислене.

Снимка :
МС