До 10 дни ще е готов обходът на затворения от срутище участък от пътя Смолян – Мадан

До неделя ще сме готови с пробиването на новия маршрут, а седмица след това ще сме готови с направата на трошено-каменна настилка и асфалтовите дейности. Имаме уверението на изпълнителя, който в момента пробива трасето, че до десет дни ще сме готови с новия маршрут. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков по време на днешната инспекция на затворения от свлачищно-срутищен процес път между Смолян и Мадан в района на смолянското село Тикале.

В изграждането на двулентов път с дължина около 1,2-1,3 км между селата Влахово и Орешец ще бъдат вложени около 500 хил. лв., съобщи министърът. Той посочи, че чрез новия обходен участък пътят Смолян – Мадан ще бъде пуснат много скоро, но укрепването на ската и съществуващото трасе ще отнеме време. На 19 март ще бъде взето окончателно решение какъв вариант ще се избере за укрепване на свлачището, каза още министърът и подчерта, че държавата е реагирала бързо. Хората трябва да бъдат наясно, че срещу природата трудно може да се върви. Това е процес, който на база тектоника, на база климатични и хидроложки условия трудно може да бъде овладян или прогнозиран, коментира Николай Нанков и призова хората да бъдат търпеливи, както и да не преминават пеша през затворения участък, тъй като е опасен. Регионалният министър обясни, че свлачището е възникнало внезапно и посочи, че подобни геодинамични процеси ще бъдат наблюдавани и в бъдеще поради климатичните условия.

В понеделник ще има експертно решение на база на работата на комисията, която оценява щетите и предписва бъдещите мерки по укрепване на свлачището, обяви още министърът. Той допълни, че за укрепването на ската, на пътя и на склона под него с цел осигуряване на добра основа за пътното платно ще бъдат необходими минимум 7-8 млн. лв. За финансиране ще се кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Тук не говорим само за 100 м, които са затрупани със скална маса, а за цялата повърхност, за силно напукани скали. Не трябва да вземем палиативни мерки, а най-доброто решение, категоричен бе Нанков. В рамките на 7-8 месеца ще сме готови с укрепителните мероприятия, ще работим по авариен способ, с необходимата експертиза и контрол. Въпросът е да решим проблема кардинално, допълни той. Трябва да запазим инфраструктурата, електропровода, нормалното водоподаване и да осигурим преминаването на хората, каза Николай Нанков. Нашата основна цел е да запазим човешкия живот, здравето и сигурността на българските граждани. Ако отворим пътя, не можем да гарантираме, че утре това срутище няма да се активизира отново и няма да застраши човешките животи, заяви регионалният министър.

Николай Нанков напомни, че чрез геозащитните дружества и научната общност се осъществява постоянен мониторинг на свлачищни процеси. Подобни явления не трябва да се възприемат като прецедент. Виждаме какви са ситуациите с дъждове, снеготопене, язовири, корита на реки, посочи той и съобщи, че само през миналата седмица има над 20 новорегистрирани активни свлачища. Трябва да помислим по-глобално по темата превенция и осигуряване на финансиране за подобни процеси, заяви министърът. Трябва да се създаде инструмент за намеса на държавата и общините при подобни събития, защото не винаги става въпрос само публична инфраструктура. Свлачища и срутища засягат и частни имоти, коментира той. Според регионалния министър превенция може да има, когато има някакви индикации, докато в случая става въпрос за инцидентно събитие, което е нямало как да бъде предотвратено.

Доц. д-р Стефчо Стойнев, който е ръководител на катедра „Хидрология и инженерна геология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и ръководител на създадената експертна група коментира, че устойчивостта на склона трябва да се осигури с превантивни мероприятия и да се ограничи развитието на свлачищния процес. Изградената мониторингова система показва, че няма допълнителна активизация на процеси. Това означава, че на този етап стабилността на електропровода и водопровода е сигурна, съобщи той. Категорични сме, че на този етап не трябва да се разчиства, защото в свлачищното тяло все още има активни процеси и ако тръгнем към агресивни действия, рискуваме това да окаже влияние върху пътя. Сега той е затрупан, но е здрав и нашата цел е да запазим инфраструктурата, след което да предприемем мерки и да препоръчаме на АПИ възстановяване. Дори да пробием в момента пътя, в месеците, в които ще се изпълняват строителни работи, той ще трябва да се затвори отново. Затова обходният път е добро решение, заяви доц. Стойнев.

Снимка :
МРРБ