Еврокомисарите Мария Габриел и Джулиан Кинг ще участват в заседание в София, посветено на Европол

На 19 март (понеделник) българският комисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел и комисарят Джулиан Кинг отговарящ за Съюза на сигурност ще участват във втората среща на съвместната група за парламентарен контрол на Европол, която ще се проведе в София.

Съвместната група за парламентарен контрол (СГПК) е единствена по рода си форма за надзор над функционирането на Европейската полицейска служба (Европол) от страна на Европейския парламент, съвместно с националните парламенти.

По време на събитието комисарите Габриел и Кинг ще направят презентации по теми свързани с киберсигурността, борбата с тероризма, превенцията на организираната престъпност и Съюза за сигурност.

Двамата ще участват и в съвместната пресконференция на събитието, планирана от 13:15 ч. в зала 6 на Националния дворец на културата.

Снимка :
ЕК