Еврокомисар Мария Габриел: Да засилим борбата срещу насилието над жените с повече мерки за превенция

Българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел откри конференция в София под неин патронаж „Сигурно бъдеще за жените – сигурно бъдеще за всички“, организирана от Фондация „Асоциация Анимус“ и партньори. Каузата за защита на жените от всички форми на насилие събра представители на националните власти, посланици на държавите-членки на ЕС и трети страни, неправителствени организации и граждани.

При откриването на форума, българският еврокомисар Мария Габриел подчерта, че ключовата дума в конференцията е сигурност. „Темата за сигурността е водеща за европейските граждани. Ако едната половина от обществото е насилвана, погазвана и дори убивана, за каква сигурност можем да говорим. Насилието над жените и момичетата в ЕС е ежедневие. То има и икономическо изражение –близо 225 милиарда евро годишно са публичните разходи за отговор на насилието и пропуснатите ползи. Много са лицата на насилието, а в последните години сме свидетели и на по-нови форми като кибернасилието. Данните показват, че 10% от жените са били обект на някаква форма на насилие онлайн след 15-годишна възраст. Жените са по-уязвими от мъжете на кибертормоз и въздействието върху техния живот е далеч по-травмиращо. До  90% от т.нар. жертви на порнография без консенсус са жени, а броят на случаите се увеличава. Освен това, през изминалата година децата от 9 до 16-годишна възраст, които са били притеснявани онлайн, е вече 17% при 13% през 2010 г. и повечето от тях са момичета. Отговорност на всички ни е да дадем кураж на жертвите на всички форми на насилие над жени да излязат от порочния кръг и да им осигурим адекватна помощ и закрила“, подчерта Мария Габриел.

Тя наблегна още на необходимостта от увеличаване на усилията за повече мерки за превенция, образование и повишаване на осведомеността, например чрез образованието на младите хора, родители и учители, от една страна, и инвестиране в обучението на полицейските органи за разпознаване на насилието, от друга страна. Европейският съюз също предоставя инструменти в борбата срещу насилието над жените, като Директивата за жертвите на престъпления и Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и защита на жертвите на насилие въз основа на пола. Конвенцията е най-важният и най-обхватният инструмент на международно равнище за борба с насилието, включително кибернетичното насилие, срещу жените и момичетата.

„Условията и ролята на жените няма да се подобрят, освен ако не се случи поведенческа и културна промяна, която да ни помогне да се преборим със стереотипите. Нека не губим мисълта си за тези жени, чийто живот е подчинен на една дума – страх. Сянката на насилието ще ги преследва цял живот. Наш дълг е да им дадем подкрепа и кураж, за да излязат от порочния кръг на насилието. Жените също имат право на кариера, финансова независимост и личностно развитие. Затова и аз като комисар представих наскоро план за действие в моя ресор за насърчаване участието на жените в областта на технологиите и стартирах кампания No women, no panel , с която целя потенциала, експертизата на жените да стане по-видима“, заяви еврокомисарят Мария Габриел.

Снимка :
ЕК