Министър Нанков инспектира строителството на кораб за маркиране на плавателния път по Дунав

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков инспектира във Варна строителството на български кораб за маркиране на плавателния път по долното течение на река Дунав, съобщава пресцентърът на регионалното министерство. Той е на стойност 5,150 млн. лв. и е част от мащабния проект „FAIRway Danube“, подкрепен от Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Изпълнителният директор на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ към министерството на транспорта Павлин Цонев информира, че корабът ще бъде готов през август 2018 г., а името му ще бъде избрано с конкурс. Основната му задача ще е да поставя навигационни знаци за обозначаване на плавателната част на реката. Ще бъдат монтирани и 10 автоматични хидрометрични станции. По „FAIRway Danube“ наскоро в Русе беше доставен нов катер за хидрографски измервания, с който ще се събира точна информация за промените, настъпващи в критичните участъци, се посочва в съобщението.

Проектът цели подобряване на корабоплаването и навигацията по р. Дунав и нейните плавателни притоци. Партньори са Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, България и Румъния. Средствата са осигурени от Механизма за свързване на Европа. Целият бюджет, предвиден за България в рамките на „FAIRway Danube“, е 7,8 млн. евро. През 2018 г. България е ротационен председател на Дунавската стратегия, на която МРРБ е национален координатор.